Hudební výchova


Naše pojetí hudební výchovy:
"Chceš-li pochopit hudbu, nepotřebuješ ani tak sluch, jako srdce."


Hudba je jedna z nejkrásnějších součástí každodenního života. Hudební vývoj dítěte probíhá od jeho narození a pravděpodobně již před ním. Předškolní věk je vedle mladšího školního věku nejdynamičtějším obdobím v hudebním vývoji jedince. Dítě má v uvedeném věku velmi dobré předpoklady, tělesné i duševní, pro aktivní kontakty s hudbou – na úrovni zpěvu, poslechu, pohybu s hudbou i instrumentálních činností.

Náplní našich hudebních dobrodružství ve školce Formelo je:

Hudební výchova

 • nácvik správné techniky zpěvu, aby nedocházelo k poškozování hlasu dítěte
 • rozvoj rytmického cítění – jeho rozvíjením při rytmických hudebních činnostech rozvíjíme nejen hudební schopnosti dítěte, ale i jeho bystrost vnímání, schopnost koncentrace, jemnou motoriku a neurosvalovou koordinaci
 • jednoduché taneční prvky, které přispívají ke kultivaci pohybu, prohloubení rytmického cítění a zlepšení spolupráce ve skupině
 • instrumentální doprovod - nejčastěji pomocí Orffových nástrojů
 • zapojení hudby při provádění relaxačních či cvičeních podporujících rozvíjení dětské fantazie

Prostřednictvím hudebních a rytmických činností lze úspěšně přispívat k rozvoji následujících dovedností u dětí:

 • zachovávat správné držení těla
 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
 • koordinovat pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
 • ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku

RolničkyAktuality
led222024
KOUZELNÉ PŘESPÁNÍ VE FORMELU Listopad 2024
Dobrou náladu nezapomeňte doma.

led222024
Nadstandartní aktivity - Solná jeskyně 2024
Solná jeskyně součástí školkového režimu.

led222024
Kurz plavání - jaro/léto 2024
Zajišťujeme pro Vaše děti opakovanou každoroční nadstandardní aktivitu ...

říj172022
SOUROZENECKÁ SLEVA
KAŽDÝ SOUROZENEC SLEVA 20% ZE ŠKOLNÉHO

... přejít na aktuality
Rychlý kontakt

Děti lze vyzvedávat

Po obědě
12:00 – 12:15 hod.
Po spaní
od 14:30 hod.

Více informací

Telefonní spojení

Dagmar Bučilová tel. 602 698 658
Mgr. Jitka Hamerníková tel. 604 160 869


E-mail: 
formelocb@gmail.com 
Web:    www.skolkacb.cz


Facebook

Počasí České Budějovice - Slunečno.cz